Полезно Виж всички новини

Прием на кандидати по стипендиантска програма "Туризъм" за зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

Антонио Хаджиколев
28 септември 2017 23:30

Започна приемът на документи по стипендиантска програма Туризъм, която ще подпомогне висшето образование на двама студенти през зимния семестър на учебната 2017/2018 година. Програмата се осъществява със съдействието на „Холдинг Варна” АД от Фондация Св. Св. Константин и Елена.

Краен срок за прием на документи: 29.10.2017 г.

За стипендии по стипендиантска програма имат право да кандидатстват студенти, български граждани, в редовна форма на обучение – степен бакалавър във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

Изискване:

  • Минимален успех на кандидатите от предходния семестър: отличен - 5.50

Размер на 1 стипендия: 1500 лв., разпределена на 5 равни месечни суми по 300 лв.

Регламент на стипендиантска програма "Туризъм"

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление за участие в стипендиантската програма (изтегли образец);
  • мотивационно писмо;
  • академична справка /или уверение от университета/ за успех от летния семестър на учебната 2016/2017 г., форма на обучение, специалност, курс;

Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител на място във Фондация „Св. Св. Константин и Елена”,  по поща или куриер на адрес:

Фондация Св. Св. Константин и Елена

к.к. Св. Св. Константин и Елена
Административна сграда
Варна 9006

За контакти и повече информация:
тел.:   +359 52 383 943
e-mail: foundation@stconstantine.bg

Попълването на документите е задължително както за новите кандидати, така и за бивши и настоящи стипендианти, които кандидатстват отново за следващ семестър.