Контакти

За контакти със Студентски съвет: 

За контакти с ръководството на Студентски съвет:
 

Ана-Мария Стоянова – Председател  на Студентски съвет