Контакти

За контакти със Студентски съвет:

За контакти с ръководството на Студентски съвет:

Яна Гюзелева – Председател на Студентски съвет

Радостина Николова – Секретар на Студентски съвет