За нас » Структура » „Социално-битов“ отдел

 • Борислав Борисов
  Борислав Борисов
  Зам.-председател / Член
 • Даниела Карагьозова
  Даниела Карагьозова
  Председател на „Социално-битов“ отдел

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Студентски съвет, "Социално-битов" отдел е единственото задължително и постоянно действащо звено в структурата на Студентски съвет. 

Председателят на отдела и част от членовете му са част от Комисията по социално-битови въпроси на учащите към ИУ - Варна. Чрез нея те имат пряко отношение при разпределянето на местата в студентските общежития и отпускането на студентските стипендии, съгласно ПМС 90.

Екипът на отдела също така: 

 • реализира на университетско ниво проекта "Студентски стипендии", по който се отпускат стипендии за успех и специални стипендии на студенти с необходимия успех и качествени научно-изследователски разработки; 

 • се грижи за дейността на студентските столове, действащи в основна сграда и във втори учебен корпус. Комисия, съставена от членовете на отдела, извършва редовни проверки за качеството на храната, обслужването, хигиената, целевото и правилно отчитане на изразходването на държавната субсидия за столово хранене;

 • реагира при сигнали за нарушаване на правата, дадени на студентите от Правилника на университета.

Ангажираността на "​Социално-битовият" отдел с редовните и важни кампании за стипендии и общежития изисква от членовете му проява на висока акуратност и отговорност.

 • Георги Георгиев
  Георги Георгиев
  Член
 • Йоанна Живкова
  Йоанна Живкова
  Член
 • Кристинa Николова
  Кристинa Николова
  Член
 • Марина Цветкова
  Марина Цветкова
  Член
 • Мая Младенова
  Мая Младенова
  Член