За нас » Структура » Отдел "Проекти и научноизследователска дейност"

 • Ралица Йорданова
  Ралица Йорданова
  Председател на Отдел "Проекти и научноизследователска дейност"

Отдел „Проекти и научноизследователска дейност” се занимава с организирането на научни форуми, конференции и конкурси на различна тематика, които са пряко насочени към практиката.

Идеята на тези събития е да покажат на студентите на Икономически университет – Варна как се използват теоретичните познания, получени в университета на практика в бизнеса и в решаването на реални казуси и бизнес проблеми.

Успешни примери за подобни събития са:

 • Форум „Кариери”, организиран съвместно с Кариерен център, на който студентите имат възможност да се запознаят отблизо с различни фирми, както и да получат възможността да започнат стаж в някоя от тях, който ще им послужи за придобиване на нужните качества и знания, за да успеят;

 • Форум „Първи стъпки в бизнеса”, на който студентите имат възможност да се срещнат и запознаят с успешни хора от бизнеса, които подробно разказват за своя професионален път и как са постигнали върховете в своя бранш. 

 • Божидар Панайотов
  Божидар Панайотов
  Член
 • Даниел Кирилов
  Даниел Кирилов
  Член
 • Деница Коларова
  Деница Коларова
  Член
 • Елизабет Иванова
  Елизабет Иванова
  Член
 • Златомир Иванов
  Златомир Иванов
  Член
 • Моника Атанасова
  Член
 • Румен Христов
  Румен Христов
  Член
 • Сурпик Марданян
  Сурпик Марданян
  Член
 • Теодора Димитрова
  Теодора Димитрова
  Член