Полезно Виж всички новини

Студентска научно-практическа конференция "Информатиката, математиката и статистиката в съвременната икономическа реалност"

Антонио Хаджиколев
5 юни 2016 09:52Факултет "Информатика" при
Икономически университет – Варна
Ви кани да вземете участие в

Студентска научно-практическа конференция
“Информатиката, математиката и статистиката в съвременната икономическа реалност”,
която ще се проведе на
21 октомври 2016 г.

Тематични направления:

• Информационни технологии;
• Математика и математическо образование;
• Статистически методи и изследвания.

По-подробна информация за конференцията може да получите от поканата или на адрес http://conference.ue-varna.bg/student/.

Ще се радваме на Вашето активно присъствие и участие в този форум!

Благодарим Ви за вниманието!

С уважение,
Организационен комитет на конференцията