Полезно Виж всички новини

Конкурс за стипендианти в област "Туризъм" за учебната 2016 - 2017 година

Антонио Хаджиколев
19 август 2016 10:26

 

„Холдинг Варна” АД
и
Фондация „Св
. Св. Константин и Елена”

обявяват конкурс за стипендианти в област „Туризъм“ за учебната 2016 - 2017 учебна година (зимен семестър)

1. Критерии за кандидатстване по стипендиантската програма:

За стипендии по стипендиантска програма имат право да кандидатстват студенти, български граждани, в редовна форма на обучение – степен бакалавър във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование, със завършен минимум един семестър от висшето си образование с минимален успех: отличен - 5.50 и обучаващи се в област „Туризъм”.

2. Периодичност: Стипендията да се отпуска за семестър, т.е два пъти годишно.
3.
Квота по стипендиантската програма: по двама студенти за всеки семестър от учебната година, т.е. 4 студенти годишно.

4. Размер на 1 стипендия: 1500 лв., разпределена на 5 равни месечни суми по 300 лв. Общо 6000 лв. на година.

5. Определяне на бенефициентите:

Комисия, съставена от представители на „Холдинг Варна“ АД, Фондация „Св. Св. Константин и Елена” и представител/и на академичните среди, разглежда кандидатурите и определя бенефициентите на база на следните критерии:
-
среден успех от предходния семестър на обучениетоМинимално изискуем успех: Отличен - 5.50;

- студенти задължително от специалности в област „Туризъм”.

6. Срок за кандидатстване за зимен семестър на 2016/2017 г: до 11.09.2016 г.

7. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в стипендиантската програма (съгласно образец)

Мотивационно писмо;

- Академична справка /или уверение от университетаза успех от летния семестър на учебната 2015/2016 г., форма на обучение, специалност, курс.

Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител на място във Фондация „Св. Св. Константин и Елена” (9006 Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, Административна сграда, офис 207) или чрез изпращане по поща или куриер.

Попълването на документите е задължително както за новите кандидати, така и за бивши и настоящи стипендианти, които кандидатстват отново за следващ семестър.

8. Срок за разглеждане на кандидатурите: 14 - 24 септември 2016

9. Обявяване на стипендиантите /лично и публично/: до 30 септември 2016 г.

10. Изплащане на стипендиите: Фондация „Св. Св. Константин и Елена”, съгласно подписани договори с бенефициентите, изплаща сумата на 5 равни месечни суми по 300 лв. по сметка на бенефициента до 10 число на следните месеци – октомври (две вноски – септември и октомври), ноември – една вноска, декември – една вноска, януари – една вноска. 

За контакти и повече информация:

Фондация "Св. Св. Константин и Елена"
тел.: +359 52 383 943
мобилен: +359 884 41 30 30
мобилен: +359 884 38 89 89
e-mail: foundation@stconstantine.bg
www.foundation.bg