Полезно Виж всички новини

Стипендии по програма "Study iT First"

Глория Станчева
11 септември 2016 12:30

Стартира второ издание на стипендиантската програма “Study iT First” на SAP Labs България, реализирана в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ). По програмата ще бъдат подкрепени 10 първокурсници.

Целта на SAP Scholarship Program "Study iT First" е да подкрепи мотивирани млади хора на ранен етап от тяхното обучение в бакалавърска степен, както и да е улесни успешното им професионално развитие и реализация чрез консултиране, менторинг и възможност за стаж по специалността.

Кой може да кандидатства?

Всички студенти в първи курс, изучаващи ИТ специалност в български университет.

Защо да кандидатствате?

  • Безвъзмездна стипендия за период от една академична година;
  • Възможност за придобиване на умения и работни практики със съдействието на личен ментор, специалист в сферата на софтуерната разработка;
  • Допълнителна възможност за стаж в SAP Labs България с опция за удължаване на стипендията до две академични години при отлични постижения.

Как се кандидатства?

Изпратите попълнен формуляр на електронен адрес konkurs@wcifbg.orgЗаедно с формуляра изпратете документ (уверение) за записана текуща учебна година и отбелязана формата на обучение – редовно обучение и държавна поръчка (сканиран) и принт скрийн на оценките от приемния изпит или сканирана диплома за средно образование за кандидатите, приети с оценка от матура.

Крайният срок за изпращане на документите е 17 октомври 2016 г.

Повече информация и документи за кандидатстване - на интернет страницата на Фондация „Работилница за граждански инициативи"