Полезно Виж всички новини

Конкурс за стипендианти на Фондация „ЕВРИКА“

Михаела Кръстева
29 август 2017 18:26
За петнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, които ще бъдат носители на именни стипендии в размер на 2 000 лева годишно в 10 области:
1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
6. Аграрни науки, включително ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
7. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името  на акад. Ангел Балевски;
9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.
 
За четвърта поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще бъдат определени още десет носители на специалната стипендия „Хуауей ИКТ“ по дарение на „Хуауей Технолоджис България“  ЕООД в размер на 1 000 USD за студенти, обучаващи се по специалности в областта на комуникационната техника и технологии, компютърните технологии, информатиката и други, свързани с тях области.
 
Изисквания за кандидатстване
Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“ и стипендиите „Хуауей ИКТ“ имат български студенти в български университети в определените области съгласно наименованието на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2017/2018 година.
 
Необходими документи за кандидатстване за стипендия:
  • Формуляр по образец;
  • Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА” и стипендиите „Хуауей ИКТ“;
  • Уверение от университета за успеха досега по учебни години и записването за новата учебна 2017/2018 година;
  • Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество  и други;
  • Есе на тема ”Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”  (до 3 страници).
Кандидатите за именните стипендии и стипендиите „Хуауей ИКТ“ трябва да подадат лично или изпратят по пощата до Фондация „ЕВРИКА“ (1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1, ет. 2) изискуемите документи в срок от 1 септември до 15 октомври. За изпратените по пощата документи важи датата от пощенското клеймо.
 
Най-добрите кандидати по документи ще бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на десетте именни стипендии и десетте стипендии „Хуауей ИКТ“.
 
Забележка: Студентите и учениците, кандидатстващи за стипендия по право като спечелили медали от международните олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология, могат да изтеглят съответните регистрационни формуляри от адрес http://www.evrika.org/?p=2827.