За нас » Структура » Отдел "Връзки с обществеността и култура"

 • 0882164611
  Яна Гюзелева
  Яна Гюзелева
  Председател / Член
 • 0898726850
  Радостина Николова
  Радостина Николова
  Секретар / Член
 • 0895278180
  Александър Славов
  Александър Славов
  Председател на Отдел "Връзки с обществеността и култура"

"Връзки с обществеността и култура" е отделът, който представлява Студентски съвет към ИУ – Варна на местно, регионално и национално ниво.

Основната дейност на този отдел е свързана с о
рганизирането на културни и/или развлекателни събития, концерти, състезания и конкурси, които имат за цел да разширят и обогатят знанията и общата култура на студентите, да им помогнат да се интегрират по-добре в университета, както и да  прекарват по-приятното и градивно свободното си време.

Членовете на този отдел са ангажирани също с:

 • Изграждането и запазването на положителен имидж на организацията и университета;

 • Осъществяването и поддържането на връзка между Студентски съвет и различни организации и компании;

 • Организирането на мероприятия и благотворителни кампании по повод важните календарни празници като 1-ви и 8-ми март, великденските, коледните и новогодишни празници;

 • Поддържането на профилите на организацията в социалните мрежи и отговаряне на конкретни запитвания от страна на студентите;

 • Подготовката и разпространяването на новини за различни събития и инициативи на Студентски съвет;

 • Изготвянето на дизайн за брошури и плакати за различните събития на организацията;

 • Организирането и провеждането на ежегодната кампания за прием на документи на студенти, заминаващи на бригада;

 • Подпомагането на университета при подготовката за честването на  24-ти май и ежегодното честване на годишнината от създаване на ИУ - Варна;

 • Осъществяването, подпомагането и координирането на дейности по проект "Клубове по интереси".

 • 0889778228
  Бетина Минкова
  Бетина Минкова
  Член
 • 0877887725
  Гергана Манолева
  Гергана Манолева
  Член
 • 0892717966
  Гивезка Генчева
  Гивезка Генчева
  Член
 • 0898823449
  Емануел Тонев
  Емануел Тонев
  Член
 • 0887884656
  Йоанна Георгиева
  Йоанна Георгиева
  Сътрудник
 • 0889090434
  Калина Стоянова
  Калина Стоянова
  Член
 • 0877276216
  Кристиана Димитрова
  Кристиана Димитрова
  Член
 • 0897692930
  Кристинa Николова
  Кристинa Николова
  Член
 • 0886639251
  Мая Младенова
  Мая Младенова
  Член
 • 0877222691
  Натали Драганова
  Натали Драганова
  Член