Новини Виж всички новини

Студент на годината 2021 г.

Ана-Мария Стоянова
20 април 2021 12:07

Академичното ръководство на Икономически университет - Варна и
Студентски съвет обявяват началото на тазгодишния конкурс за академичната
награда "Студент на годината" на ИУ - Варна. Конкурсът е под патронажа на
ректора на Икономически университет - Варна - проф. д-р Евгени Станимиров

Желаещите да кандидатстват трябва да отговарят на следните изисквания:

 • студенти са в Икономически университет – Варна (Колеж по туризъм – Варна), вкл. вече получавали наградата;
 • обучават се в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение в ОКС „професионален бакалавър”, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“;
 • положили са успешно всички изпити, предвидени в учебния им план до момента;
 • за ОКС „професионален бакалавър” и „бакалавър” имат завършен поне първи курс на обучение и минимален успех "Отличен" (5,50) от предходните два семестъра (летен на предходната академична година и зимен на текущата академична година). За студенти първа година на обучение в ОКС „магистър“ се изисква минимален успех "Отличен" (5,50) от предходния - зимен семестър на текущата учебна година.

Всеки студент, желаещ да участва в конкурса, трябва да предостави следните документи:

 • уверение, в което фигурира успехът на студента, издадено от Икономически университет – Варна или Колеж по туризъм – Варна;
 • формуляр-декларация по образец;
 • копия от грамоти, сертификати и други документи, удостоверяващи призово място или участие в посочените в декларацията олимпиади, състезания, конкурси, форуми, научни проекти и др. за периода от 01.03.2020 г. до 01.03.2021 г.;
 • копия на пълните разработки, с които студентът кандидатства (при налични такива);
 • предоставяне на рецензии (при налични такива).Кандидатурите ще се приемат онлайн от 20.04.2021 г. до 28.04.2021 г. на следния  адрес 
   
 • Всеки от кандидатите ще бъде уведомен за резултатите на посочената от него електронна поща!
  Статутът за определяне на Академичната награда „Студент на годината“ на ИУ –Варна, в който можете да откриете пълната информация относно изискванията и методиката на класиране на студентите, е наличен на  следния адрес .