Новини Виж всички новини

Проучване нагласите на студентите

Яна Гюзелева
15 октомври 2019 14:47

Студентски съвет реализира анкета с цел проучване мнението на студентите относно критериите за кандидатстване за общежития.

Ежегодното класиране на студентите кандидатствали за общежитие се осъществява въз основа на два показателя: средния доход от предходните 6 месеца на член от семейството и успех от предходната учебна година (за новоприетите студенти се отчита бала от кандидат-студентския прием).

Анкетата има за цел да разбере каква е нагласата на студентите спрямо елемента "доход" като определяща част от класирането за общежития.

 

АНКЕТА