Новини Виж всички новини

Годишни поименни награди за 2020 г. на Община Варна за студенти

Ана-Мария Стоянова
15 октомври 2020 18:41

 

Стартира процедурата за кандидатстване за Годишни поименни награди на Община Варна за студенти от варненските висши училища.
 
Условия за кандидатстване
Студентите трябва да отговарят на следните условия:
 1. Да имат успех не по-нисък от 5.00.
 2. Към момента на подаване на документите да са в редовна форма на обучение за предстоящата учебна година.
 3. Да са класирани на І, ІІ или ІІІ място на студентски олимпиади, международни и национални състезания и конкурси, или са с отлични изяви на научни форуми.
 4. Периодът, за който се разглеждат номинациите, е от първи октомври на предходната до първи октомври на текущата година.
Необходими документи и ред на класиране
 1. Кандидатите представят следните документи:
  • формуляр-декларация по образец на Община Варна 
  • рецензия на хабилитирано лице в съответната научна област, ако студентът кандидатства с научна дейност;
  • документ за успех на студента за предходната учебна година, издаден от съответното висше   училище;
  • копия от документи, удостоверяващи участието на студента в дейностите, посочени във формуляр – декларацията. 
 2. Документите се подават в офиса на студентския съвет на съответното висше училище срещу входящ номер, не по-късно от двадесет и четвърти октомври на текущата година.
 3. При непопълнени части от формуляр - декларацията или некоректно представени документи, кандидатът губи право за участие в процедурата. 

Документи може да подадете в офиса на Студентски съвет (Студентска улица, етаж 1) в следните дни и часове:  

Ден (дата)

Часови диапазон

Понеделник (19.10.2020 г.)

10:00 - 17:00 ч.

Вторник (20.10.2020 г.)

11:00 - 15:00 ч.

Сряда (21.10.2020 г.)

Четвъртък (22.10.2020 г.)

Петък (23.10.2020г.)

09:00 - 17:00 ч.

10:00 - 12:00 ч.

10:00 - 12:00 ч.