Новини Виж всички новини

Трима наши студенти бяха отличени в Първа национална студентска конференция в УНСС

Александър Славов
10 май 2022 18:47

Национално представителство на студентските съвети в Република България съвместно със Студентски съвет УНСС, 
Студентски съвет към Икономически университет - Варна и Студентски съвет при СА "Димитър А. Ценов" гр. Свищов проведоха
ПЪРВА НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: 
„2022 – ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕВРОПА” на 9 май - ден на Европа! 

Трима студенти на Икономически университет - Варна / University of Economics - Varna бяха класирани в топ 10 на най-добрите разработки по зададената тема, които бяха оценени от компетентно научно жури, част от което бяха ректора на ИУ-Варна - проф. д-р Евгени Станимиров, проф. д-р Надя Костова - заместник-ректор по научноизследователска дейност и развитие на кадрите, доц. д-р Надежда Попова-Йосифова - Катедра "Счетоводна отчетност". 

Отличените студенти на Икономически университет Варна 
бяха: 

  • Жак Семизов - втори курс, специалност ,,Счетоводство и одит” с тема на доклада ,,Енергийната зависимост на ЕС и произтичащата от нея ценова криза в условията на военна и пандемична обстановка";
  • Златомир Иванов - втори курс, специалност ,,Маркетинг” и Гергана Манолева, трети курс, специалност ,,Дигитални медии и ПР” с тема на доклада ,,Предизвикателствата пред дигитализацията на валутите в Европа". 

Благодарим на главните организатори на първата национална студентска конференция - Национално представителство на студентските съвети - НПСС, както и на страхотните домакини - Студентски съвет при УНСС.