Новини Виж всички новини

НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: „ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕВРОЗОНАТА И БЪЛГАРИЯ”

Яна Гюзелева
16 май 2023 12:28

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Националното представителство на студентските съвети в Република България съвместно със Студентски съвет при Икономически университет – гр. Варна; Студентски съвет при Университета за национално и световно стопанство и Студентски съвет при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – гр. Свищов организират НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: „ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕВРОЗОНАТА И БЪЛГАРИЯ”.

Срокът за изпращане на разработките е до 31 Май 2023 година на e-mail: event@npss.bg.

Награден фонд 2 000 лв.

Условия за участие:
Конкурсните теми могат да се разработват самостоятелно или от екипи студенти и докторанти до трима души;
Обемът на разработките не бива да надвишава 10 стр. при формат на шрифта Times New Roman 12, разредка 1,5;
Разработените теми се предават на хартиен или електронен носител, като задължително съдържат три имена, фак. No, специалност и e-mail на авторите;
При оценката на разработките ще бъде давано предимство на практически и творчески насочените работи.

Предадените в срок разработки ще бъдат разгледани и класирани от научното жури.

Линк към събитието във Facebook: https://www.facebook.com/events/550393040619458