Новини Виж всички новини

Възможност за дистанционно провеждане на изпити

Гергана Кръстева
3 май 2020 12:59

Уважаеми колеги,

В периода от 15 до 30 май 2020 г. в дистанционна формаще се проведат:

- неположени изпити (от предходни учебни години);
- приравнителни изпити;
- изпити за студенти на индивидуален план;
- изпити за повишаване на оценка;
- изпити за студенти, заминаващи на бригада в чужбина;

Датите на изпитите се публикуват на профилите на преподавателите-титуляри на дисциплината! Титулярът е този, който води лекциите на дисциплината. Възможност за явяване на посочените горе изпити могат да бъдат и изпитните дати на титулярите от редовната изпитна сесия през м. май!

Студентите, явяващи се на тези изпити, заявяват по електронен път на e-mail на преподавателя-титуляр на учебната дисциплина, намерението си за явяване на изпит на посочената от него дата, както и на инспектор студенти, обслужващ специалността не по-късно от 10 май 2020 г. за изготвяне на индивидуален протокол. Индивидуалният протокол се получава от преподавателя във фронт офиси "бакалвър", "магистър" и Колеж по туризъм.

Студентите могат да видят датите за явяване на неположени и приравнителни изпити в профилите на преподавателите - титуляри на конкретната учебна дисциплина по два начина:

1) В студентската информационна система WebStudent ( https://info.ue-varna.bg/ )
- в меню Оценки срещу всяка дисциплина е изписано името на титуляра на дисциплината, което е линк към профила му в сайта

2) В сайта на ИУ-Варна
- чрез директно търсене в сайта Търсене по име на преподавателя - титуляр на дисциплината
- в меню Преподаватели в страниците на всяка катедра (списък на всички 
Факултети и катедри)


Заплащането за явяването на неположени изпити (от предходни учебни години),приравнителни изпити и изпити за повишаване на оценки се извършва на посочената банкова сметка на страницата на ИУ-Варна, не по-късно от два дни преди датата за явяване. Студентът сканира платежното от банката и го изпраща по e-mail на инспектора, обслужващ специалността му.