Новини Виж всички новини

Утвърден списък на студенти, заминаващи на бригада- 2019г.

Мария Манолова
3 май 2019 11:42

Уважаеми колеги,

Списъкът на обучаващите се, включени в утвърдените списъци на студенти, заминаващи на учебно-тренировъчна практика в чужбина за 2019 г., може да намерите на следния адрес.

 

Напомняме, че изпитите може да положите:


- в рамките на редовната изпитна сесия в периода 02 май - 30 май

- на ликвидационна изпитна сесия (05, 09 и 10 септември) или най-късно до 14.10.2019 г. с издаване на индивидуален протокол. 

Задължително условие, за да се явите на датите в началото на м. октомври е да бъдете включени в утвърдените списъци на студенти, заминаващи на бригада.

 

Студенти 4-ти курс или магистри последна година на обучение, които искат да отложат държавната си изпитна сесия от м. юни и м. септември, трябва да подадат заявление до Ректора за отлагане явяването на държавен изпит (процедурата се извършва в сектор "Студенти" - каб. 214, 215 и 216, раб. време от 08:00 до 16:30 ч.) след като завършат семестриално (т.е. в края на месец май). В заявлението се записва текстът "Поради участието ми в студентска бригада в чужбина, моля да ми бъде отложено явяването на държавната изпитна сесия за м. януари 2020 г."