Проект "Младежи на света"

Проект "Младежи на света" осигурява пространство за дискутиране на възможностите за по-силно обвързване на младежите с въпросите на глобалното образование. Един от методите за работа и справяне с негативните последствия от глобализацията са зеленото и социалното предприемачество.

Председателят на клуб "Млад предприемач" участва в проекта като треньор на ученици и младежи и участник в международна конференция.