За нас » Структура » „Социално-битов“ отдел

 • 0882520470
  Станимир Пеев
  Станимир Пеев
  Председател на „Социално-битов“ отдел

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Студентски съвет, "Социално-битов" отдел е единственото задължително и постоянно действащо звено в структурата на Студентски съвет. 

Председателят на отдела и част от членовете му са част от Комисията по социално-битови въпроси на учащите към ИУ - Варна. Чрез нея те имат пряко отношение при разпределянето на местата в студентските общежития и отпускането на студентските стипендии, съгласно ПМС 90.

Екипът на отдела също така: 

 • реализира на университетско ниво проекта "Студентски стипенди", по който се отпускат стипендии за успех и специални стипендии на студенти с необходимия успех и качествени научно-изследователски разработки; 

 • се грижи за дейността на студентските столове, действащи в основна сграда и във втори учебен корпус. Комисия, съставена от членовете на отдела, извършва редовни проверки за качеството на храната, обслужването, хигиената, целевото и правилно отчитане на изразходването на държавната субсидия за столово хранене;

 • реагира при сигнали за нарушаване на правата, дадени на студентите от Правилника на университета.

Ангажираността на "​Социално-битовият" отдел с редовните и важни кампании за стипендии и общежития изисква от членовете му проява на висока акуратност и отговорност.

 • 0895919692
  Александра Янакиева
  Александра Янакиева
  Член
 • 0885430758
  Анелия Недева
  Анелия Недева
  Член
 • 0877408491
  Варткес Елмокян
  Варткес Елмокян
  Член
 • 0887827773
  Весела Комитова
  Весела Комитова
  Член
 • 0893525084
  Вяра Мерджанова
  Вяра Мерджанова
  Член
 • 0898307297
  Деница Кръстева
  Деница Кръстева
  Член
 • 0893786464
  Енис Кавамидин
  Енис Кавамидин
  Член
 • 0885993688
  Иво Йорданов
  Иво Йорданов
  Член
 • 0877068970
  Йоана Донева
  Йоана Донева
  Сътрудник
 • 0895082662
  Карина Иванова
  Карина Иванова
  Член
 • 0884084478
  Катирина Колева
  Катирина Колева
  Член
 • 0893218670
  Лили Мартиросян
  Лили Мартиросян
  Член
 • 0884086862
  Мария Манолова
  Мария Манолова
  Член
 • 0899313293
  Мирослава Вълчева
  Мирослава Вълчева
  Член
 • 0988387636
  Нана Бакърджиева
  Нана Бакърджиева
  Член
 • 0896036027
  Станислава Спирдонова
  Станислава Спирдонова
  Член
 • 0899003081
  Стоян Георгиев
  Стоян Георгиев
  Член
 • 0884756666
  Фатме Алиосман
  Фатме Алиосман
  Член
 • 0883391500
  Фатме Юсеин
  Фатме Юсеин
  Член