Season II


 

На 17.10.2015 г. в зала 304 на ИУ – Варна от 10:00 ч. се проведе информационна среща за всички регистрирани ученици.

На 22.10.2015 г. в зала 319 на ИУ - Варна от 19:00 ч. се проведе информационна среща за всички регистрирани ментори.

На 31.10.2015 г. в зала 446 на ИУ - Варна от 14:00 ч. се проведе откриващата среща по проекта, на която всички екипи се запознаха.

На 21.10.2015 г. се проведе първото обучение за Цели и целеполагане, което беше предназначено за всички участници. Бяха поканени и участниците от първи сезон на програмата. Уъркшопът бе воден от сертифицирани консултанти от университета.

На 12.12.2015 г. се проведе междинната среща по проекта, на която всички екипи ще трябва да покажат своята идея за проект, до къде са стигнали, имали ли са трудности, какво им е необходимо за реализация и т.н. Важен момент от събитието е и даването и получаването на обратна връзка.

Втората седмица на месец януари се проведе втори отворен уъркшоп за всички участници.

На 30.01.2016 г. се състоя и финалното събитие по проекта. На него участниците презентираха крайният етап на техните проекти и до къде е стигнала тяхната реализация.

Победители са проектите "Meet me", "За равен старт" и "StrongLinks".