Преоткрий предприемача в себе си

Общински детски комплекс - Варна и Икономически университет - Варна, чрез Студентски съвет, клуб "Млад предприемач" и сектор „Управление на проекти“ доказаха, че съвместната работа между ученици и студенти може да бъде изключително успешна, забавна и интересна. Това се случи на 11 декември 2015 г. в ИУ - Варна, когато се реализира проект „Преоткрий предприемача в себе си“.

29 ученици и 5 студенти събраха съвместни сили в пет различни екипа, като разполагаха с 75 минути, за да дадат решение на избран от тях казус. Те можеха да избират между три различни варианта:

  1. Какво биха променили в света около тях, ако разполагаха с 10000 лева?;
  2. Какво мобилно приложение или временна социална мрежа биха създали по избрана от екипа тема?;
  3. Какъв продукт биха произвели, ако целевата им група клиенти са с доход над 1000000 лева годишно?

За представяне на идеята си екипите разполагаха с 5 минути, а формата, под която презентираха, беше изцяло техен избор.

Участниците в проекта бяха оценявани от компетентно петчленно жури в състав: 

  1. Монка Николова - Директор на ОДК - Варна;
  2. Доц. д-р Мария Станимирова - Ръководител катедра "Аграрна икономика";
  3. Гл. ас. д-р Иван Апостолов - Преподавател от катедра "Счетоводна отчетност";
  4. Паолина Петрова - Председател на отдел "Връзки с обществеността и култура" към Студентски съвет. 
  5. Нина Гаджева - Председател на клуб "Млад предприемач".

Критериите за оценяване бяха спазване на казуса, иновативност на идеята, креативност, направа на лого, мото и оригинално име на идеята.

Първо място зае екип с ментор – студент Дарена Йорданова. Тяхната идея бе да се направи мобилно приложение, тип скенер, с което по-бързо да се избира подходящо облекло за даден повод или ежедневието.
Журито отреди второто място на екипа, който реши да създаде мобилно приложение за здравеопазване със съвети от лекари и полезни статии. Техен ментор бе Мария Манолова.
Третото място спечели екип „I care“, които решиха да направят мобилно приложение по въпросите на глобалното образование. Техен ментор бе студент Стефан Петров. Екипите бяха наградени лично от г-жа Монка Николова. 

Петъчният следобед донесе на всички участници много усмивки, нови приятели, знания и умения и най-вече желание за промяна! Те научиха, че когато около тях има позитивни и активни хора, могат да постигнат всичко заедно!

Снимки от събитието са публикувани тук.