За нас » Структура » Отдел "Връзки с обществеността и култура"

 • 0879893744
  Михаела Тодорова
  Михаела Тодорова
  Секретар / Член
 • 0879422608
  Глория Станчева
  Глория Станчева
  Зам.-председател / Член
 • 0886357408
  Михаела Кръстева
  Михаела Кръстева
  Председател на Отдел "Връзки с обществеността и култура"

"Връзки с обществеността и култура" е отделът, който представлява Студентски съвет към ИУ – Варна на местно, регионално и национално ниво.

Основната дейност на този отдел е свързана с о
рганизирането на културни и/или развлекателни събития, концерти, състезания и конкурси, които имат за цел да разширят и обогатят знанията и общата култура на студентите, да им помогнат да се интегрират по-добре в университета, както и да  прекарват по-приятното и градивно свободното си време.

Членовете на този отдел са ангажирани също с:

 • Изграждането и запазването на положителен имидж на организацията и университета;

 • Осъществяването и поддържането на връзка между Студентски съвет и различни организации и компании;

 • Организирането на мероприятия и благотворителни кампании по повод важните календарни празници като 1-ви и 8-ми март, великденските, коледните и новогодишни празници;

 • Поддържането на профилите на организацията в социалните мрежи и отговаряне на конкретни запитвания от страна на студентите;

 • Подготовката и разпространяването на новини за различни събития и инициативи на Студентски съвет;

 • Изготвянето на дизайн за брошури и плакати за различните събития на организацията;

 • Организирането и провеждането на ежегодната кампания за прием на документи на студенти, заминаващи на бригада;

 • Подпомагането на университета при подготовката за честването на  24-ти май и ежегодното честване на годишнината от създаване на ИУ - Варна;

 • Осъществяването, подпомагането и координирането на дейности по проект "Клубове по интереси".

 • 0886617080
  Анна Бончева
  Анна Бончева
  Член
 • 0988864738
  Божидар Панайотов
  Божидар Панайотов
  Член
 • 0883308008
  Гергана Кръстева
  Гергана Кръстева
  Член
 • 0885451548
  Красен Георгиев
  Красен Георгиев
  Член
 • 0889471916
  Мария Германова
  Мария Германова
  Член
 • 0883360268
  Николай Янков
  Николай Янков
  Сътрудник
 • 0899071998
  Паола Кънинска
  Паола Кънинска
  Член
 • 0898528226
  Рая Гроздева
  Рая Гроздева
  Член
 • 0879192044
  Соня Начева
  Соня Начева
  Сътрудник
 • 0878718622
  Юлия Торбарова
  Юлия Торбарова
  Член