За нас » Структура » Отдел "Връзки с обществеността и култура"

 • 0883308008
  Гергана Кръстева
  Гергана Кръстева
  Председател / Председател на Отдел "Връзки с обществеността и култура"
 • 0888002710
  Ана-Мария Стоянова
  Ана-Мария Стоянова
  Секретар / Член
 • 0895668394
  Грета Русева
  Грета Русева
  Зам.-председател / Член

"Връзки с обществеността и култура" е отделът, който представлява Студентски съвет към ИУ – Варна на местно, регионално и национално ниво.

Основната дейност на този отдел е свързана с о
рганизирането на културни и/или развлекателни събития, концерти, състезания и конкурси, които имат за цел да разширят и обогатят знанията и общата култура на студентите, да им помогнат да се интегрират по-добре в университета, както и да  прекарват по-приятното и градивно свободното си време.

Членовете на този отдел са ангажирани също с:

 • Изграждането и запазването на положителен имидж на организацията и университета;

 • Осъществяването и поддържането на връзка между Студентски съвет и различни организации и компании;

 • Организирането на мероприятия и благотворителни кампании по повод важните календарни празници като 1-ви и 8-ми март, великденските, коледните и новогодишни празници;

 • Поддържането на профилите на организацията в социалните мрежи и отговаряне на конкретни запитвания от страна на студентите;

 • Подготовката и разпространяването на новини за различни събития и инициативи на Студентски съвет;

 • Изготвянето на дизайн за брошури и плакати за различните събития на организацията;

 • Организирането и провеждането на ежегодната кампания за прием на документи на студенти, заминаващи на бригада;

 • Подпомагането на университета при подготовката за честването на  24-ти май и ежегодното честване на годишнината от създаване на ИУ - Варна;

 • Осъществяването, подпомагането и координирането на дейности по проект "Клубове по интереси".

 • 0878347767
  Анжелика Гергова
  Анжелика Гергова
  Член
 • 0886617080
  Анна Бончева
  Анна Бончева
  Член
 • 0899016156
  Антонио Иванчев
  Антонио Иванчев
  Член
 • 0988864738
  Божидар Панайотов
  Божидар Панайотов
  Член
 • 0886044005
  Вяра Василева
  Вяра Василева
  Член
 • 0896745850
  Жаклин Георгиева
  Жаклин Георгиева
  Член
 • 0886357408
  Михаела Кръстева
  Михаела Кръстева
  Член
 • 0887947125
  Никола Вълчев
  Никола Вълчев
  Член
 • 0889258991
  Слави Димитров
  Слави Димитров
  Член