Новини Виж всички новини

Победители в ABLE Mentor Varna Season II

Весела Михайлова
4 февруари 2016 00:42

Вторият сезон на проект ABLE Mentor за Варна приключи с грандиозно финално събитие на 30 януари в Аулата на Икономически университет - Варна. Администрирането и организирането за морската столица бяха, а и продължават да са поверени в ръцете на Студентски съвет, клуб “Млад предприемач” и Кариерен център към ИУ - Варна. ABLE Mentor е програма, която цели да събере ученици, горен курс на обучение със студенти и доказали се професионалисти в мрежа за сътрудничество и развитие на идеи.

В продължение на три месеца екипите от около 70 ученици и ментори развиваха идеи, свързани с личностно развитие, предприемачество и социални дейности. Характерни черти на всички проекти са вложените усилия и детайлност. Екипите имаха възможност да представят идеите си пред всички участници и гости, а в края на събитието трябваше да гласуват за най-отличилите се проекти. Всеки присъстващ упражни правото си на глас, избирайки идея, която е структурирана, планирана детайлно и не на последно място - представена по въздействащ начин.

Първото място грабна проектът “Meet me” на Деница Ангелова, ученичка 11 клас във ВТГ “Г.С.Раковски”. Тя разработи идея за създаване на мултикултурно кафене, което да събира хора от различни националности в специални вечерни сбирки с цел опознаване на нови култури чрез тяхната литература и характерни напитки. Нейният ментор е доц. д-р Георги Маринов, Ръководител катедра “Международни икономически отношения” в Икономически университет - Варна. Те заедно работиха в екип, разменяйки си нови гледни точки за развитието на проекта.  

Полина Недева и Йоана Томова са ученички в 10 клас на ВТГ “Г.С.Раковски” и след междинното събитие на проекта, заедно със своите ментори те решиха да обединят екипите си и да развият нов, задълбочен социален проект за хората в неравностойно положение. Идеята им "За равен старт" е за обучение на младежи между 15 и 24 години, които срещат трудности в намирането на работно място в три направления: личностно и кариерно развитие, умения за работа в сферата на туризма и компютърна грамотност. Менторите на двете момичета са Светлана Папазчева, която е с дългогодишен опит в неправителствения сектор и работата с хора в неравностойно положение и Стефан Петров, студент в ИУ - Варна, трети курс в специалност “Мениджмънт”, който е част от екипа на клуб “Млад предприемач" и алумни на AIESEC. 

Престижното трето място участниците отредиха на екипа на Михаил Колев, ученик в 10 клас на МГ “Д-р Петър Берон”. Идеята му е под формата на социален проект - StrongLinks, който да стимулира желанието на младежите да спортуват, като намират лесно и бързо други ентусиасти и подходящи места за тренировки. Борис Георгиев, студент във Варненски свободен университет "Ч. Храбър", с богат опит в StartUp форматите и част от Студентския съвет на съответния университет, е менторът на Михаил. 

Информация за всички екипи и проектите им е публикувана тук. Снимките от финалното събитието са достъпни тук.

Организационният екип на проект ABLE Mentor - Варна благодари на всички участници за активното им участие!  

Очакваме всички предприемчиви, амбициозни и ентусиазирани млади хора да се включат в сезон 3 за Варна до 05.02.2016 г.

Не бъдете част от проблемa, станете част от решението!