Новини Виж всички новини

Утвърден списък на студенти, заминаващи на бригада - 2018 г.

Антонио Хаджиколев
27 април 2018 11:38

Уважаеми колеги,

Списъкът на обучаващите се, включени в утвърдените списъци на студенти, заминаващи на учебно-тренировъчна практика в чужбина за 2018 г., може да намерите на следния адрес.

Напомняме, че изпитите може да положите:

- в рамките на редовната изпитна сесия (ако преподавателят има по-ранна дата (включително и по друга дисциплина) от тази, на която е Вашият изпит, Вие може да се явите тогава. Не се изисква индивидуален протокол!);

- в рамките на ликвидационната изпитна сесия, която ще бъде в периода 10 - 13 септември 2018 г.;

- на дати за бригадири, които ще бъдат бъдат в периода 01 - 10 октомври 2018 г. Същите ще бъдат публикувани в сайта на ИУ - Варна като новини в страниците на отделните катедри.

Препоръчително е студентите, заминаващи на бригада, да платят семестриалната си такса за следващия семестър преди тяхното заминаване, за да могат да бъдат своевременно записани за него. Информация за таксите може да намерите на следния адрес.

Студентите, които отлагат явяването си на държавен изпит, трябва да подадат във фронт офиса (или Център за магистърско обучение) заявление до ректора след като завършат семестриално. Повече информация може да намерите на следния адрес.