Новини Виж всички новини

Програмна акредитация в Икономически университет - Варна

Мария Манолова
10 март 2019 20:33

 

                                    

От 11 до 14 март 2019 г. в Икономически университет – Варна предстои посещение на Експертна група (ЕГ) на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) във връзка с процедура по програмна акредитация на професионално направление 3.8 „Икономика“ във висшето учебно заведение.

Ръководител на експертната група ще бъде проф. д.ик.н. Нено Павлов Ненов, а членове са проф. д-р Даниела Иванова, доц. д-р Станимир Кабаиванов, доц. д-р Блага Стойкова и Николета Николаева – студент. Наблюдаващ процедурата член на ПКСНУ е проф. дин Желю Владимиров. Те ще се срещнат с ръководството на университета и членовете на работната група, изготвила доклада-самооценка за програмната акредитация.

Експертната група ще се запознае с процедурите за разработване, одобряване, наблюдение и обновяване на учебната документация на професионалното направление и съответните специалности, с разработената политика за осигуряване на качествен академичен състав чрез прилагане на прозрачни процедури като част от стратегията за развитие на професионалното направление, както с научноизследователската дейност на академичния състав и участието на студентите и докторантите в нея.

Организирани са срещи на експертите с преподаватели, студенти и докторанти, с представители на бизнеса и публичната администрация.

Срещата със студенти и докторанти ще се състои на 12 март 2019 от 16:00 до 17:00 в зала 128.