Конференция на Френския институт в България


 

Лекцията "Бъди смел! Създай свое предприятие!", проведена във Френския институт в София, в която се включиха представители на клуб "Млад предприемач", се проведе на 13.10.2015 г.

Лекцията беше свързана с изясняването на пречките, които съществуват за създаване на бизнес в България и спомогна за генериране на идеи за размисъл и действие в България на база на френския опит и добри практики.