Форум "Кариери"

Форум „Кариери” се организира от екипа на Студентски съвет при Икономически университет – Варна със съдействието и подкрепата на Кариерния център към университета. Форумът е изключително полезен и поради тази причина е и много успешен и се осъществява редица поредни години, поради факта, че на него студентите на Икономически университет имат реалната възможност да се „докоснат” до бизнеса, до практиката, до хора, които успешно прилагат години наред знанията, които са придобили в академичната среда в реални бизнес казуси.

Форумът се състои всяка година в Икономически университет – Варна, като на първия етаж на университета се разполагат много на брой рекламни щандове на различните фирми, които освен да споделят своя опит със студентите, които проявят интерес към тях, им дават и възможност да кандидатстват на стаж при тях.

Фирмите, които ежегодно участват на форума оперират в областите, които се изучават в университета, като например: счетоводство, финанси, маркетинг, туризъм, в сферата на строителството и недвижимата собственост, в IT сферата и много други.

Форумът е изключително успешен и поради факта, че ръководството на университета напълно подкрепя тази инициатива, а повечето фирми, които са участнички имат сключен договор с Кариерния център към университета, което от своя страна много улеснява последващата комуникация между компаниите и студентите, проявили интерес към тях.