Контакти

За контакти със Студентски съвет: 


За контакти с ръководството на Студентски съвет:

Антонио Хаджиколев - председател на Студентски съвет

Глория Станчева – заместник-председател на Студентски съвет

Михаела Тодорова – секретар на Студентски съвет