Контакти

За контакти със Студентски съвет: 

За контакти с ръководството на Студентски съвет:

Антонио Хаджиколев - председател на Студентски съвет

​Анелия Недева - сътрудник на председателя на Студентски съвет

Михаела Кръстева – заместник-председател на Студентски съвет

Михаела Тодорова – секретар на Студентски съвет